IHV-kick off om strategier

Årets kick off inom Institutet för Handikappvetenskap kom till stora delar att handla om strategier. CHILD deltar så till vida att man ansvarar för barnforskningen inom institutet. Det är ett spännande arbete!

I mitten av september träffades Institutet för Handikappvetenskap i Loka brunn i Bergslagen. IHV:s tre forskningsledare Jerker Rönnberg (Linköpings universitet), Berth Danermark (Örebro universitet) och Mats Granlund (Högskolan i Jönköping) presenterade sina tankar och idéer om hur de vill att institutet ska arbeta och fungera framöver. I mindre grupper diskuterade alla deltagare forskningssamarbeten, forskningsmetoder, tvärvetenskap, gemensam datainsamling och dataanvändning, finansiering mm.

IHV:s forskningsledare, från vänster, Berth Danermark, Mats Granlund och Jerker Rönnberg diskuterar med Irén Lejegren, medlem i IHV:s styrelse.

- Vi behöver en god metodologisk ansats för att göra verklig skillnad med våra forskningsresultat i det verkliga livet, säger Mats Granlund.

Fortsättning följer!

Under den andra dagen summerades diskussionerna och handlingsplaner togs fram kring punkterna:

  • nya forskningsområden
  • gemensamma ansökningar
  • utveckling av metodkompetens för att studera komplexa problem
  • inventering av gemensamma instrument att använda i framtida forskning

Mindre intressegrupper kommer nu att arbeta vidare inom dessa bestämda områden. En spännande och viktig fortsättning på kick off:en följer alltså, se ihv.se

Diskussionerna var många och långa i Gustav III:s paviljong i Loka Brunn, Grythyttan.

I mindre grupper diskuterades praktiska konsekvenser av nya strategier.

2013-09-26