Forte beviljar projekt om psykisk hälsa i förskolan
2, 5 miljoner kronor

Forte har beviljat forskare i forskargruppen CHILD vid Högskolan i Jönköping 2 530 000 kronor för projektet ”Förskolans miljö, små barns engagemang, beteendestörning och lärande i tidiga skolår”.

Under två år ska forskarna i projektet undersöka engagemang och beteendeproblem hos barn i svenska förskolor.
- En god förskolemiljö kan stimulera barns aktiva engagemang i aktiviteter samt skydda barn från att utveckla beteendeproblem. Barn som ofta är engagerade i förskolans aktiviteter presterar sedan bättre i skolan, säger projektledare Mats Granlund, professor på Hälsohögskolan.

Förskolan är en miljö där beteendeproblem hos små barn ofta upptäcks. Fungerande hos barnen syns i barnens positiva engagemang i förskolans aktiviteter.

- Det här forskningsprojektet har två syften. För det första att pröva ett observationsschema avsett att studera engagemang hos barn i svensk förskola och faktorer i förskolemiljön som påverkar engagemanget. För det andra att identifiera faktorer i förskolemiljön som påverkar barns engagemang i förskolan samt senare engagemang i skolan och skolprestationer, förklarar Mats Granlund.

Projektet löper mellan 2014-2017 och är en vidareutveckling av ett pågående projekt som Socialstyrelsen finansierar.

Övriga projektmedarbetare är doktorand Madeleine Sjöman, Högskolan för Lärande och kommunikation, docent Per Gustafsson, Linköpings universitet, docent Lena Almqvist, Högskolan för Lärande och kommunikation, Med.Dr Marie Prochkowska, Jönköpings Läns landsting, Fil.Dr Marie Golsäter, Hälsohögskolan, professor Berth Danermark, Örebro universitet, samt doktorand Berit Gustafsson, Linköpings universitet.

För mer information, kontakta projektledare Mats Granlund,
e-post: mats.granlund@hhj.hj.se tel. 070-513 54 07

2013-10-01