Öppna föreläsningar om barns delaktighet i hälso- och sjukvård

Årets Astrid Janzon symposium i samarbete med forskningsprofilen CHILD hålls fredagen den 29 november vid Hälsohögskolan i Jönköping. Alla är välkomna.

Barns delaktighet i hälso- och sjukvård


Välkomna till Astrid Janzon symposium i samarbete med forskningsprofilen CHILD, fredagen den 29 november i Kurt Johansson Aulan, Hälsohögskolan i Jönköping

Program

Moderator: Bengt Fridlund

09.00 - 09.15 Välkomstanförande Professor Bengt Fridlund.
09.15 - 09.40 Small children's health when diagnosed with cancer and during the first year thereafter. Doctoral student Laura Darcy and post-doc Maria Björk.
09.40 - 10.00 Kaffe
10.00 - 11.00 Children’s participation in health care. Professor Imelda Coyne.
11.10 - 11.40 Hur kan vi skapa möjligheter för barn och ungas delaktighet och inflytande i vårdsituationer. Docent Maja Söderbäck. 11.40 - 12.00 Support to children with mild intellectual disability and their parents. Senior lecturer Karina Huus and Doctoral student Lena Olsson.
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.40 Astrid Janzonföreläsning. Stöd för barns hälsa och delaktighet med bättre vård och omsorg. Professor Boel Andersson Gäre. 13.40 - 14.00 Children’s experiences of visiting a seriously ill/injured relative in an ICU. Senior lecturer Susanne Knutsson.
14.00 - 14.20 Nurses strategies when engaging children in health care visits. Senior lecturer Marie Golsäter and Senior lecturer Maria Harder. 14.20 - 14.40 Kaffe
14.40 - 15.00 Oro, rädsla och smärta hos barn i vården – vad kan sjuksköterskan göra? Doktorand Berit Björkman.
15.00 - 15.20 Nurses’ competence in pain management in children. Universitetsadjunkt Ingalill Berglund Gimbler och Universitetsadjunkt Gunilla Ljusegren.
15.20 - 15.30 Avslutning.

Alla är välkomna, ingen föranmälan krävs.

Om Astrid Janzon

Astrid Janzon (1907-2000) var sjuksköterska och lärare och har haft stor betydelse för svensk sjuksköterskeutbildning. Astrid Janzons stiftelse grundades 2004 av Astrid Janzons adoptivdotter Gunborg O. Janzon.
Stiftelsen ger bidrag till en årlig Astrid Janzon föreläsning, med tema hälsa och hälsovård. Föreläsningen hålls växelvis vid Hälsouniversitetet i Linköping, Röda Korsets högskola i Stockholm och Hälsohögskolan i Jönköping (2007 och 2013). I samband med föreläsningen hålls också ett flertal seminarier.
Stiftelsen verkar för sitt ändamål också genom att dela ut stipendier, resebidrag och liknande till forskarstuderande inom ämnen med anknytning till psykisk- och somatisk hälso- och sjukvård vid ovan angivna lärosäten.

För mer information: www.astridjanzon.se

2013-11-07