Ny CHILD-doktor i handikappvetenskap

CHILD-medlem Patrik Arvidsson försvarade i slutet av november sin doktorsavhandling "Assessment of participation in people with a mild intellectual disability".

Foto: Daniel Alsarve

CHILD-medlem Patrik Arvidsson försvarade i slutet av november sin doktorsavhandling inom handikappvetenskap vid Örebro universitet. Avhandlingen heter “Assessment of participation in people with a mild intellectual disability” och fakultetsopponent var Gerd Ahlström.

Patrik Arvidsson har sedan 2002 varit doktorand vid Institutet för handikappvetenskap (IHV) och även tillhört forskargruppen CHILD vid Hälsohögskolan i Jönköping, där han också var deltidsanställd mellan år 2007-2011. Hans intresse och forskningsområde är personer med utvecklingsstörning och fokus ligger på aspekter av vardagsfungerande och adaptiva kompetenser. Huvudsyftet med avhandlingsarbetet har varit att undersöka hur delaktighet enligt ICF kan mätas/bedömas hos personer med lindrig utvecklingsstörning.

Patrik Arvidsson är född 1969, är leg. psykolog och har en filosofie magisterexamen i tillämpad psykologi från Umeå Universitet. Patrik är idag anställd på vuxenhabiliteringen i Landstinget Gävleborg. Vi säger grattis till doktorshatten, Patrik!

Länk till avhandlingen i fulltext Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För kontakt: patrik.arvidsson@lg.se


2013-12-12