Laura Darcy har passerat halvtid

CHILD-doktorand Laura Darcy passerade i början av februari halvtid i sitt avhandlingsarbete "Hälsa hos små barn (1-6 år) med cancer".

Laura Darcy passerade i början av februari framgångsrikt halvtid i sitt avhandlingsarbete om små barn med cancer.

Syftet med projektet är att undersöka hur barn i ålder 1-6 år och diagnosticerade med cancer upplever sin hälsa. WHO’s internationella klassifikation av barn och ungdomars hälsa, ICF- CY, ligger till grund för studien. ICF-CY definierar hälsa som ett multidimensionellt begrepp inkluderande kroppsstrukturer och kroppsfunktioner, aktivitet och delaktighet, samt miljö. Tjugofem barn som diagnosticerats med en cancer vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus följs var sjätte månad under tre år liksom deras föräldrar. Barn i åldern 3-6 år intervjuas med hjälp av en semistrukturerad intervju utifrån ICF-CY:s områden. De fyller också i samarbete med intervjuaren i frågeformulär. Föräldrar till barn (1-6 år) intervjuas med hjälp av en semistrukturerad intervju utifrån ICF-CY:s områden samt fyller i frågeformulär. Frågeformulären analyseras statistiskt och intervjuerna med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

Mer om projektet
Mer om doktoranden

2014-02-10