Ny bok: Kommunikation med barn och unga i vården

Ett flertal CHILD-forskare medverkar med bokkapitel i en ny bok om konsten att samtala med barn och unga i olika situationer inom vården.

Många har skrivit om vuxna och kommunikation i vården. Nu har det kommit en bok som är unik i i sitt slag; den handlar om barnen.
Maja Söderbäck, barnsjuksköterska och docent i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, har samlat en stor mängd namnkunniga barnforskare runt det viktiga ämnet kommunikation med barn och unga i vården. Så här skriver bokförlaget Liber om boken:
"De flesta som arbetar inom vården träffar i sitt dagliga arbete barn och unga människor. För att vårdpersonal ska kunna möta dessa barn och unga krävs god kunskap om både kommunikation och kommunikationsteorier, speciellt med fokus på hälso- och sjukvård. Vidare behövs kunskap om barns och ungdomars livssituation, deras erfarenheter av möten med vården, liksom deras kognitiva och kommunikativa förmåga."

Mer information
Boken heter "Kommunikation med barn och unga i vården" och är nyutkommen (2014) på Liber bokförlag.

2014-02-17