Eva Björck-Åkesson ny ledamot i Svenska Unescorådet

Regeringskansliet har utsett Eva Björck-Åkesson, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet, till ledamot i Svenska Unescorådet.

Eva Björck-Åkesson säger i en notis på Vetenskapsrådets hemsida att:
– Uppdraget känns spännande. Jag har ett stort intresse för utvecklingen inom de områden som Unesco arbetar med, inte minst kring utbildning och vetenskap, men även för kultur och kommunikation i ett internationellt perspektiv. Jag är övertygad om att utbildning är en av grundpelarna i det långsiktiga arbetet för fred och säkerhet.

Unesco är FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation
och Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unescos
frågor i Sverige.
Läs hela notisen

2014-02-24