Fortfarande möjligt att söka Interventions in Childhood

Det finns fortfarande möjlighet att söka till höstens kursstart av masterutbildningen Interventions in Childhood, antingen som ett program på avancerad nivå eller som en fristående kurs.

Hösten 2014 startar Högskolan i Jönköping och forskare inom forskargruppen CHILD en tvärvetenskaplig masterutbildning med internationell inriktning. Utbildningen vänder sig till den som arbetar eller vill arbeta med barn i behov av särskilt stöd inom barnhälsovård, habilitering, socialtjänst, förskola, skola eller motsvarande. 

– Vi kan genom masterutbildningen få fler professionella praktiker som är uppdaterade i den senaste forskningen om vad man kan göra för barn med funktionsnedsättningar och långvariga sjukdomar, säger professor Mats Granlund, forskningsledare för CHILD och tillsammans med professorerna Eva Björck-Åkesson och Karin Enskär ämnesansvarig för den nya kursen.

Mer fakta om Interventions in Childhood


För frågor:

För direkta frågor, kontakta utbildningsansvarig Margareta Adolfsson


Text Cecilia Allegrind

2014-04-29