Doktorand spikar avhandling om barn i röntgensituationen

CHILD-doktorand Berit Björkman spikar den 15 maj sin avhandling i omvårdnad på Hälsohögskolans vägg. Den handlar om barn i akuta röntgensituationer.


Torsdagen den 15 maj kl. 10:00, spikar Berit Björkman sin avhandling på väggen i "Röda rummet" på Hälsohögskolan. Det övergripande syftet med hennes forskning har varit att studera barns och röntgensjuksköterskors perspektiv på akuta röntgenundersökningar när barn kommer till Radiologiska Kliniken.
- Trots att röntgensjuksköterskor dagligen utför undersökningar och interagerar med barn finns enbart lite forskning att tillgå beträffande barns upplevelse av att genomgå en röntgenundersökning, berättar Berit Björkman. 
- För att kunna erbjuda omvårdnad av hög kvalitet som möter patienternas individuella behov, är det viktigt att bedriva forskning som fokuserar på patienternas upplevelser av radiografisk omvårdnad, förklarar hon.   
Själva försvaret av avhandlingen Children in the Radiology Department - a study of anxiety, pain, distress and verbal interaction
äger rum den 5 juni, kl. 10:00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan.
Opponent blir då professor Kerstin Öhrling från Luleå Tekniska Högskola.
Läs avhandlingen

2014-05-15