Högskolekurs för dig som arbetar med barn i behov av särskilt stöd

Arbetar du med barn i behov av särskilt stöd? Vill du utvecklas akademiskt samtidigt som du får ny kunskap som går att använda direkt i ditt arbete? Då är Interventions in Childhood något för dig!

Michael Sjökvist vill utvecklas akademiskt och få kunskap som går att använda.

Michael Sjökvist är en av de som sökt och kommit in på masterutbildningen Interventions in Childhood.
- Jag har alltid tyckt att det har varit roligt och stimulerande att jobba med barn. Hos barnen finns det ofta en öppenhet och en härlig nyfikenhet. Dessutom är de ju i stor utsträckning utvecklingsbara, säger Mikael.
Michael arbetade i många år på vårdhem, elevhem, korttidsboenden och gruppbostäder. Så småningom blev han lärare.
- Interventions in Childhood innehåller en spännande koppling till båda mina intressefält psykologi och funktionshinder. Nu ser jag en ypperlig möjlighet att komma vidare akademiskt och till att börja med få en magisterexamen, kanske också senare en master.

Examen inom ett av fyra områden

Interventions in Childhood ger en magisterexamen, senare en masterexamen, inom något av fyra områden; specialpedagogik, socialt arbete, handikappvetenskap eller omvårdnad. Kursen har en internationell inriktning tack vare arrangören forskargruppens CHILD:s internationella forskarnätverk. Till höststarten kommer ett 20-tal förväntansfulla studenter från världens alla hörn.
- Jag förväntar mig att få ny användbar kunskap och att få ha intressanta diskussioner med kursdeltagare från olika delar av världen. Olika perspektiv och erfarenheter kan brytas mot varandra och lyfta och ”befrukta” varandra, menar Michael.


För mer information:

Det finns fortfarande möjlighet att söka till höstens kursstart,
antingen som ett program på avancerad nivå eller som en fristående kurs. Kontakta i så fall margareta.adolfsson@hlk.hj.se

Mer fakta om Interventions in Childhood

Informationsfilm

2014-05-21