Barns perspektiv på akuta röntgenundersökningar

Berit Björkman försvarar torsdagen den 5 juni sin avhandling om barns och röntgensjuksköterskors perspektiv på akuta röntgenundersökningar.

- Det övergripande syftet med min forskning har varit att studera barns och röntgensjuksköterskors perspektiv på akuta röntgenundersökningar när barn kommer till Radiologiska Kliniken, berättar Berit Björkman, doktorand i omvårdnad.

Trots att röntgensjuksköterskor dagligen utför undersökningar och interagerar med barn finns det nästan ingen forskning att tillgå beträffande barns upplevelse av att genomgå en röntgenundersökning.

- För att kunna erbjuda omvårdnad av hög kvalitet som möter patienternas individuella behov, är det viktigt att bedriva forskning som fokuserar på patienternas upplevelser av radiografisk omvårdnad, menar hon.

Forskningen i Berit Björkmans avhandling baseras på intervjuer och videoobservationer, där fokus läggs på smärta, oro och interaktionen mellan barn och röntgensjuksköterskor.


Avhandlingen Children in the Radiology Department - a study of anxiety, pain, distress and verbal interaction, försvaras torsdagen den 5 juni kl. 10.00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan. Alla är välkomna!
Läs avhandlingen

För mer information, kontakta berit.bjorkman@hhj.hj.se

2014-06-03