Internationella perspektiv på barn i behov av särskilt stöd

I slutet av maj träffades ett 60-tal svenska barnforskare för att lyssna till internationellt sett ledande professorer inom ämnet barn i behov av särskilt stöd. Det blev en viktig mötesplats för både jämförelser och lärdomar. Allt för att göra det bättre för barn i behov av särskilt stöd.


- Just nu pågår många projekt där forskare från Sverige delar forskningsdesign, mätinstrument och/eller frågeställningar med forskare från andra länder, berättar Mats Granlund, forskningsledare och arrangör av konferensdagen.

Under konferensen, som hölls i Science Park vid Högskolan i Jönköping, föreläste fem internationellt sett ledande professorer inom området barn i behov av särskilt stöd. Det gav möjligheter att både jämföra sin egen forskning med internationella resultat samt få nya lärdomar.

- Konferensen var en mycket bra illustration till var forskningsfronten internationellt sett ligger inom området delaktighet i vardagsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, säger Mats Granlund.
- Vi kan se och jämföra med vår egen forskning så att vi bättre förstår våra egna resonemang om delaktighet och vad vi behöver gå vidare med. Vi fick också en bekräftelse på att vår forskning inom CHILD och IHV Barn-nätverket ligger i framkant, och att vi beforskar det som man inte vet så mycket om.

Se: Program för konferensdagen Pdf, 61.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreläsningarna finns att köpa.

Lyssna: Radioinslag från konferensen: Klarare bild av barn med funktionshinder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs: om forskarkonferensen i Högskriften Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., sid 18

2014-06-04