Ny avhandling om barnens upplevelse av röntgen

För första gången kommer nu forskning om hur barn upplever hur det är att genomgå en röntgenundersökning. Berit Björkman är legitimerad röntgensjuksköterska och beskriver i sin doktorsavhandling barnens perspektiv.

Många barn känner smärta, oro och rädsla när de ska genomgå en röntgenundersökning, men forskningen kring just barnens upplevelser är mycket begränsad. Berit Björkman har i sin avhandling fångat barnens upplevelser av en röntgenundersökning samt kommunikationen mellan röntgensjuksköterskor och barn i olika åldrar vid undersökningsproceduren.  

– En stor vinst med studierna är att vi fått tillgång till barnens perspektiv, berättar Berit Björkman.

Resultaten visar att barnen var nöjda med omhändertagandet. Röntgensjuksköterskan upplevdes som kunnig och lyhörd för barnets behov och anpassade informationen efter det enskilda barnet. Till yngre barn använde röntgensjuksköterskorna mer social kommunikation för att avleda och hjälpa barnet genom undersökningen, medan de äldre barnen fick en mer undersökningsrelaterad kommunikation.

– Ett glädjande resultat av studierna visade att röntgensjuksköterskorna anpassar sin kommunikation till varje undersökningssituation genom att balansera informationen till barnen med småprat och distraktion, allt efter barnens ålder, förklarar Berit Björkman.

Ett bekymmer i samband med röntgenundersökningen var barnens upplevelse av smärta och oro som på olika sätt mättes över de nivåer där intervention eller smärtstillande läkemedel rekommenderas.

– Här kan vi vårdpersonal göra mer för att undersökningssituationen ska bli så bra som möjlig för barnen. Ett första steg är att vi initialt behöver bedöma barnens status gällande smärta och oro, säger Berit Björkman.

Berit Björkman försvarade framgångsrikt sin avhandling Children in the Radiology Department: a study of anxiety, pain, distress and verbal interaction på Hälsohögskolan i Jönköping den 5 juni 2014. Länk till avhandlingen

Text: Berit Björkman/Maria Arpe

För mer information, kontakta
Berit Björkman berit.bjorkman@hhj.hj.se

2014-06-09