Nytt internationellt förskoleprojekt

CHILD deltar i många internationella samarbeten. Ett nytt spännande projekt är "Engagemang, självreglering och förskolemiljöer". Det genomförs i samverkan med forskare från USA, Sydafrika och Portugal.

Man vet från amerikansk forskning att bra förskolemiljöer främjar barns engagemang i lärande, som i sin tur främjar barns förmåga till självreglering, som sedan gör att barn lättare lär sig i skolan. Professor Eva Björck-Åkesson och forskare inom CHILD samarbetar nu med forskare från Vanderbilt University i USA, University of Pretoria i Sydafrika, samt University of Porto i Portugal, för att undersöka om sambanden mellan förskolemiljöers utformning, barns engagemang och självreglering gäller i de kulturellt sett olika förskolemiljöer som finns i Sverige, Sydafrika och Portugal.

Läs mer om projektet "Engagemang, självreglering och förskolemiljöer" och CHILD:s andra internationella samarbeten.

2014-06-26