LSS - Världens bästa lag?

I år är det 20 år sedan lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) trädde i kraft. Den 6 november uppmärksammar vi det genom en halvdag på temat.


I år är det 20 år sedan lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) trädde i kraft. Institutet för Handikappvetenskap med forskningsmiljön CHILD, Linköpings universitet och FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete) uppmärksammar det den 6 november genom en halvdag i Norrköping på temat. Det blir föreläsningar och diskussioner. Fd socialminister Bengt Westerberg inleder med att berätta om de politiska visionerna bakom lagstiftningen. Från CHILD medverkar Lena Olsson, doktorand i handikappvetenskap. Hon ska prata om stöd och service till barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer. Välkomna!

Se inbjudan Pdf, 697.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2014-09-17