Vad är forskningens praktiska nytta?

Den 20 oktober bjuder Institutet för Handikappvetenskap och CHILD in till en heldag i Stockholm om forskningens konkreta resultat och nytta.


Institutet för Handikappvetenskap (IHV) och CHILD bjuder den 20 oktober in till ett heldagsseminarium i Stockholm för att visa på nyttan med den forskning som görs. Dagen vänder sig till alla som har ett intresse av att mera konkret se resultatet av forskningen.

- Under de 14 år som IHV har funnits har arbetet lett fram till en mängd forskningsresultat som ökat förståelsen för livssutuationen för personer med funktionshinder. Även faktorer i det omgivande samhället och i personerna själva som påverkar livssituationen har studerats, säger forskningsledare Mats Granlund, som ansvarar för barnforskningen inom IHV-samarbetet.

- Vi vill presentera forskning och också ha en diskussion med brukare, intresseorganisationer och professionella om vad forskning ska innehålla och hur forskning ska utformas för att komma till ännu mer praktisk nytta.

Välkomna till IHV-dagen!

Se inbjudan
Läs mer om IHV

2014-09-17