Nya fondmedel till forskning om funktionsnedsättning

Både Sunnerdahls Handikappfond och Stiftelsen Sävstaholm har beviljat nya fondmedel till CHILD-forskare som forskar om barn med funktionsnedsättning.

Karin Bertills, CHILD-forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation, har beviljats 100 000 kronor från Sunnerdahls Handikappfond för projektet "Elever i behov av särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa - lärares arbetssätt, betygsättning och elevers självtillit". Läs mer om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lena Olsson, CHILD-doktorand vid Hälsohögskolan, har av Sunnerdals Handikappfond beviljats 200 000 kronor för projektet "Delaktighet i vardagen för skolbarn med lindrig utvecklingsstörning". Hon har också av Stiftelsen Sävstaholm beviljats 500 000 kronor för projektet "Serviceutnyttjande av barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer". Läs mer om projektet Pdf, 79.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Frida Lygnegård, CHILD-doktorand vid Hälsohögskolan, har av Sunnerdahls Handikappfond beviljats 200 000 kronor och av Stiftelsen Sävstaholm 282 000 kronor för projektet "Självrapporterad delaktighet för ungdomar med funktionsnedsättningar". Läs mer om projektet Pdf, 56.2 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information om:
Stiftelsens Sunnerdahls Handikappfond Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen Sävstaholm Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2014-09-24