Språkinlärning i förskolan påverkas av personal och miljö

CHILD-projektet "Förskolan som barns språkmiljö" presenteras vid Vetenskapsrådets Resultatdialog vid Högskolan i Jönköping den 20-21 november.

Den 20-21 november håller Vetenskapsrådet Resultatdialog 2014, vid Högskolan i Jönköping. 49 forskningsprojekt, de flesta finansierade av Vetenskapsrådet, presenteras närmare under dagarna. CHILD-forskare Lena Almqvist ska presentera projektet "Förskolan som barns språkmiljö". Projektet pågick mellan 2009-2013 med syfte att studera gemensamma faktorer i förskolors språkmiljö och de variationer som förekommer.

För mer information om förskoleprojektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För programmet till Resultatdialog 2014 vid Högskolan i Jönköping

2014-11-19