Mats Granlund prisas

Mats Granlund har tillsammans med en sydafrikansk och en amerikansk forskare fått ett australiensiskt internationellt pris för bästa artikel.

Tidskriften Journal of Intellectual and Developmental Disability röstar varje år fram en artikel utifrån kriterierna att artikeln ska ha hög kvalitet, vara innovativ samt vara av praktisk betydelse för personer med utvecklingsstörning och deras vårdnadshavare. 

I år gick priset till artikeln ”Examining the rights of children with intellectual disability in South Africa: Children’s perspectives” som Mats Granlund skrivit tillsammans med Dana Donohue och Juan Bornman.

Artikeln är en del av ett större projekt som handlar om barns rättigheter i låginkomstländer med ett speciellt fokus på hur barn med funktionshinder själva kan vara med och bedöma hur deras rättigheter tillgodoses. Projektet genomförs av mig,  Karina Huus och Frida Lygnegård här i Jönköping i samarbete med forskare från University of Pretoria i Sydafrika under ledning av professor Juan Bornman. Det finansieras av Vetenskapsrådet samt motsvarigheten till det i Sydafrika. 

Priset delades ut i Freemantle i Australien i början av November.

Text: Maria Arpe
Notisen har tidigare varit publicerad på högskolans intranät.

2014-12-03