Vill du studera tidiga interventioner för barn?

Magisterprogrammet Interventions in Childhood är tvärvetenskapligt och fokuserar på de barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling och/eller sitt vardagsfungerande utöver det stöd som ges till alla barn.


Nu är det dags att söka till nästa års programstart av Interventions in Childhood, ht 2015.
Läs mer

2014-12-08