CHILD-forskare inbjuden till Bergen

Berit Björkman, lektor i radiografi vid Hälsohögskolan och verksam forskare inom CHILD är nyss hemkommen från Norge, där hon föreläste på avancerad nivå om barn i en röntgenkontext.

Berit Björkman, lektor i radiografi vid Hälsohögskolan och verksam forskare inom CHILD är nyss hemkommen från Norge, där hon besökte det nybyggda universitet  i Bergen.

Universitetet ger en kurs på avancerad nivå för kliniskt verksamma röntgensjuksköterskor och barnsjuksköterskor samt internationella studenter, i pediatrisk radiografi (barn i röntgenkontext). Kursledarna önskade att undervisningen skulle grundas på evidens inom området och med anledning av detta fick Berit undervisa och presentera forskning utifrån sin avhandling, som just handlar om barn i en röntgenkontext.

Föreläsningarna var välbesökta av studenter och forskare från olika delar av Europa. Besöket gav också anledning till diskussion om eventuellt fortsatt samarbete  både gällande undervisning och forskning.

För mer information, kontakta Berit Björkman

2015-02-18