Forska tillsammans!

Hur är det att som student skriva sin uppsats inom ett befintligt forskningsprojekt? Vad tycker studenten? Och vad tycker forskaren?

Johanne Svantorp och Hannah Lohne Enersen

Under våren skriver ett tiotal svenska och internationella
studenter C, D- eller masteruppsats inom ett CHILD-projekt. Masterstudenterna Hannah Lohne Enersen och Johanne Svantorp från Institutt for Spesialpedagogikk vid Oslo universitet i Norge, är två av dem.
- Jag ska skriva om beteendeproblem i förskolan inom projektet
Tidig Upptäckt – tidig insats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., säger Hannah Lohne Enersen.
- Där ska jag undersöka vilka barn med beteendeproblematik som fått, respektive inte fått, särskilt stöd i förskolan.

Johanne Svantorp ska delta i LoRDIA-projektet, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där hennes tema är delaktighet och engagemang i skolan.
- Mitt huvudfokus är på eleverna som har utvecklingsstörning, funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska svårigheter, berättar hon.

Vid studier på masternivå börjar man närma sig forskarens värld, och att forska tillsammans som student och forskare verkar vara något som båda parter kan vinna på. I allt forskningsarbete blir det data över, uppgifter som inte passar in när helheten ska sättas ihop.

Forskaren får hjälp

- Masterstudenter hjälper oss att göra något av data som vi inte hinner med, säger professor Mats Granlund som tillsammans med andra forskare i CHILD handleder studenterna.
- De kommer in med nya ögon och fräscha idéer till de projekt som pågår. De kan ställa nya frågor och hitta svar och vinklar som vi inte tänkt på.

Masteruppsatsen ska dessutom gärna gå att skriva om till en vetenskaplig artikel som kan publiceras.

- Det kan man ha med i tanken från början. När artikeln sen kommer ut hjälper det oss i CHILD att marknadsföra hela projektet och forskningen, förklarar Mats Granlund.

- Vi kan också hitta nya forskare inom gruppen masterstudenter, vilket är bra.

Studenten får hjälp

Även studenterna är positiva till samarbetet med forskarna.
- Det är väldigt spännande! Som masterstudent är det en fantastisk möjlighet för oss att få insyn i hur forskare arbetar och hur forskningsprojekt går till, både när det gäller datainsamling, analys och själva processen med att jobba i team, säger Johanne Svantorp.

Studenterna får till sina arbeten ta del av redan insamlad och avidentifierad data. De norska studenterna tycker att det är en stor fördel eftersom datainsamling är en tidskrävande process. Men det kan också vara svårt att avgränsa ett projekt tillräckligt så att det blir lagom stort för ett masterarbete.

- Eftersom vi är masterstudenter och inte har gjort någon forskning tidigare är det en stor fördel för oss att kunna samarbeta med erfarna forskare, förklarar studiekollegan Hannah Lohne Enersen.

- Vi hoppas komma fram till resultat som kan bli en del av den stora helheten. Med all hjälp och det stöd vi fått av handledaren och forskningsgruppen hoppas vi självklart att vi får till det.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du skriva din C-, D- eller masteruppsats med oss?

Läs om CHILD:s projekt i Sverige eller om internationella samarbetsprojekt. För mer information, kontakta forskningskoordinator Cecilia Allegrind

2015-02-19