Ny doktorand i handikappvetenskap

Karin Bertills är ny doktorand i CHILD-gruppen. Hennes forskning handlar om hur undervisningen i Idrott och hälsa påverkar elevers självtillit och betyg.

Så här berättar Karin Bertills själv:

Mitt forskningsprojekt Physical Education and Health – teaching style, grades and student self-efficacy handlar om hur undervisningen i Idrott och hälsa påverkar elevers självtillit och betyg. Studien pågår i tre år med elever i Åk 7-9 i grundskolan. Utvecklingsmässigt är det en period med stora kognitiva, sociala och emotionella förändringar som sammanfaller med högre kunskapskrav och vanligtvis med byte av skola, klasskamrater och lärare. Idrott och hälsa är ett ämne där goda prestationer kan kompensera elevers kognitiva svårigheter i form av hög självtillit och det finns samband mellan självtillit, hur väl elever presterar i skolan och psykisk hälsa. Det finns också samband mellan betyg i Idrott och hälsa och fysisk hälsa i vuxenlivet. En miljö där sinnesintrycken är många ställer stora krav på att läraren kan strukturera och anpassa sin undervisning så att alla elever får möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor. Kunskap om hur sambanden mellan undervisning, självtillit och betyg är begränsade och hur de påverkas av funktionsnedsättningar. Det är intressant att flickor får högre betyg än pojkar i alla ämnen förutom i Idrott och hälsa, samtidigt som det rapporteras att flickors psykiska hälsa försämrats det senaste årtiondet. Jag kommer att undersöka hur undervisningen i Idrott och hälsa påverkar betyg och självtillit hos olika grupper av elever i förhållande till deras förutsättningar. 

För mer information, kontakta Karin Bertills

2015-02-24