Martina Norling försvarade doktorsavhandling i didaktik

CHILD-medlem Martina Norling har disputerat med avhandlingen ”Förskolan, en arena för social språkmiljö och språkliga processer”.

Den 13 mars disputerade Martina Norling. Hon har länge varit medlem i forskargruppen CHILD och anställd vid både Högskolan i Jönköping samt vid Mälardalens högskola, där disputationen ägde rum. Avhandlingen heter ”Förskolan, en arena för social språkmiljö och språkliga processer”.

Om avhandlingen från Mälardalens högskolas pressmeddelande:

Den svenska förskolan är en arena för social språkmiljö och språkliga processer. I avhandlingen riktas blicken mot förskolepersonalens förhållningssätt och strategier. Det övergripande syftet har varit att utveckla kunskap om den sociala språkmiljön i förskolan vad gäller kvalitetsfrämjande dimensioner  som till exempel personalens engagemang, strategier och förhållningssätt. Två didaktiska frågor är centrala i avhandlingen, förskolepersonalens beskrivningar av vad/vilka strategier och förhållningssätt de tillämpar i social språkmiljö samt hur personalen i förskolan stödjer barns språk- och skriftspråkslärande processer.

Länk till avhandling

För mer information, kontakta

martina.norling@mdh.se

2015-04-09