Magisterutbildning om barn i behov av särskilt stöd

Forskare Anna Karin Axelsson undervisar på programmet.

Forskare Anna Karin Axelsson undervisar på programmet.

Det internationella programmet Interventions in Childhood har en nära koppling till forskningsmiljön CHILD och vänder sig till dig som arbetar med barn. Ansök före den 15 april!

Interventions in Childhood är ett internationellt magisterprogram och vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola, habilitering, socialtjänst eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Programmet ger fördjupad kunskap om barn i behov av särskilt stöd i olika länder.

Mer information

2015-04-10