Mötespunkt för forskning om flerfunktionsnedsättning

För frågor, kontakta:  Jenny Wilder, CHILD-medlem och forskare vid Mälardalens högskola

För frågor, kontakta: Jenny Wilder, CHILD-medlem och forskare vid Mälardalens högskola

I Sverige är det relativt få forskare som forskar om flerfunktionsnedsättning. Därför ordnas ett Roundtable Meeting i Västerås i september. IASSID är arrangören.

Välkommen på konferens!


Inom IASSIDs särskilda forskningsinriktning PIMD anordnas nu den 7:e Roundtable Meeting, 23-25 september 2015 vid Mälardalens högskola (förkonferens för doktorander 22-23/9).
Konferensen är en mindre forskningskonferens med fokus på forskningssamtal, och utbyte av resultat och idéer. I Sverige är vi relativt få forskare som arbetar med målgruppen personer med flerfunktionsnedsättningar, och vi som forskar är utspridda i Sverige. Detta är en stor möjlighet att mötas, dela forskningsresultat, forskningsfrågor och skapa kontakter
Information och registrering finns på www.mdh.se/sirgpimd
För frågor, kontakta: Jenny Wilder, CHILD-medlem och forskare vid Mälardalens högskola


2015-04-15