Två CHILD-doktorander spikar sina avhandlingar den 7 maj

Nu är det dags för Sara Hvit och Laura Darcy att spika sina respektive avhandlingar på Högskolans väggar!

Den 7 maj kl. 10:30 spikar Laura Darcy sin avhandling The everyday life of the young child with cancer på väggen i Röda rummet, Hälsohögskolan. Samma dag kl. 13:30, spikar Sara Hvit sin avhandling Små barns tecken- och meningsskapande i förskola - Multimodalt görande och teknologi i trapphallen på Högskolan för lärande och kommunikation.

Alla är välkomna att komma dit för att heja på!

Sara Hvit försvarar sedan sin avhandling på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping den 4 juni, medan Laura Darcy försvarar sin avhandling på Hälsohögskolan i Borås den 5 juni.

2015-05-06