Inspiration från Sydafrika

Professor Juan Bornman från University of Pretoria i Sydafrika har besökt CHILD-gruppen under 10 dagar för att föreläsa och tillsammans med svenska forskare planera för framtida forskningsprojekt.

Juan Bornman (nummer tre från vänster) tillsammans med CHILD-forskare och masterstudenter.

Under 12 års tid har CHILD-forskare haft förmånen att få arbeta tillsammans med forskare från Centre for Augmentative and Alternative Communication vid University of Pretoria i Sydafrika. Ändå sedan samarbetet inleddes har flertalet forskare från båda länderna åkt emellan för att följa upp gemensamma projekt och planera inför framtida satsningar. Centret i Sydafrika leds av professor Juan Bornman som nyligen besökt CHILD för sjätte gången.

- Den här gången kom jag för föreläsa för masterkursen Interventions in Childhood om bedömning och åtgärder för barn som visar ett utmanande och problematiskt beteende. Vi har diskuterat en modell där beteende kan mötas på fyra olika nivåer. Vi har tittat på alla slags barn egentligen, och på barn i klassrumssituationen och på barn som ligger i riskzonen för att utveckla ett beteende som kan ställa till problem både för dem själva och för andra, berättar Juan Bornman.

- Vi planerar också för genomförandet av en gemensam förskolestudie och ett annat projekt om mänskliga rättigheter.

Större delen av forskningsprojekten har finansierats av SIDA-medel via VR-Research Link. Nu söker man nya medel för framtida samarbete. Juan Bornman åker snart hem igen, men redan den 8 juni kommer ytterligare en forskare från universitet i Pretoria till Jönköping. Samarbetet fortskrider.

Se Juan Bornmans föreläsning
Läs mer om forskningsprojektet inom förskolan


2015-05-27