Konferensdag: forskning om barn med funktionshinder

Mats Granlund

Mats Granlund

Nationellt nätverk för forskning om barn med funktionshinder inbjuder till seminarium i Jönköping den 18 november 2015.

Boka in den 18:e november 2015 för seminarium

Den 18:e november planerar vi att ha ett seminarium om longitudinella studier av barn och ungdomars fungerande. Det finns i dag få studier som följer fungerandet hos barn och ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar över tid. I många av de studier som görs av fungerande utesluts dessa barn och ungdomar då man anser det svårt för dem att besvara enkäter. Även i kvalitativa longitudinella studier av hälsa utesluts ofta dessa barn med hänvisning till svårigheter med att genomföra intervjuer.


I seminariet kommer vi att kort presentera metodologiska utmaningar samt ge exempel från pågående svenska longitudinella studier av fungerande hos barn, ungdomar och unga vuxna med långvariga hälsotillstånd eller funktionsnedsättningar. Däremellan kommer vi att i mindre grupper utifrån intresseområden diskutera innehåll och metoder i longitudinella studier. Seminariet är gratis då nätverket bekostar lokaler, föreläsare etc. Du får själv betala resa och mat.

Detaljerat program med anmälningsförfarande kommer i augusti. Sprid gärna informationen till fler.

Mats Granlund, forskningsledare CHILD


2015-05-28