Två CHILD-doktorander försvarar sina avhandlingar

I början av juni är det dags för doktoranderna Sara Hvit Lindstrand och Laura Darcy att försvara sina respektive doktorsavhandlingar.

Sara Hvit Lindstrand

Sara Hvit

Sara Hvit Lindstrand försvarar sin avhandling Små barns tecken- och meningsskapande i förskola - Multimodalt görande och teknologi den 4 juni kl. 13:15 i Hb 116 på Högskolan för lärande och kommunikation. Disputationen är på svenska.


Laura Darcy

Laura Darcy

Laura Darcy försvarar sin avhandling The everyday life of the young child with cancer kl. 13:00 på Hälsohögskolan i Borås den 5 juni. Disputationen är på engelska.

Alla är välkomna att komma och lyssna!

2015-05-28