2 miljoner kronor till CHILD-forskning inom Idrott och hälsa

Karin Bertills

Stiftelsen Sunnderdahls Handikappfond har bevljat 2 mkr till ett projekt om jämförelse av elever i behov av särskilt stöd och övriga elever, inom skolämnet Idrott och hälsa.

Projektet är ett doktorandarbete och drivs av doktorand Karin Bertills vid Högskolan för lärande och kommunikation. Huvudhandledare är CHILD:s forskningsledare Mats Granlund.

Läs mer om projektet
Kontakta Karin Bertills

2015-06-03