AKK & flerspråkighet tema vid Kommunikationskarneval

Professor Juan Bornman, CHILD:s forskningspartner från Univeristy of Pretoria i Sydafrika, gav två föreläsningar om AKK vid årets upplaga av karnevalen i Göteborg. Du kan se dem här.

Professor Juan Bornman

Konferensen Kommunikationskarnevalen vill vara ett forum och en mötesplats för alla som verkar och arbetar inom området funktionsnedsättning. Fokus är kommunikation och grunden är allas rätt till kommunikation. Årets huvudtema var AKK och flerspråkighet. Ett tema som under karnevalens 15-åriga historia blivit allt mer aktuellt.

CHILD:s forskningspartner i Sydafrika, professor Juan Bornman, gav två föreläsningar den 1-2 juni, 2015. Du kan se dem här:


2015-06-26