Call for papers: Children's Rights and Early Intervention

International Society on Early Intervention (ISEI) arrangerar den 8-10 juni 2016 konferensen Children's Rights and Early Intervention. Det sker i samvarkan med Stockholms universitet och sista datum för föredragsanmälan är den 1 oktober 2015.

ISEI anordnar på regelbunden basis internationella konferenser inom området Early Childhood Intervention (ECI), senast i St. Petersburg 2013, och i New York 2011. Children's Rights and Early Intervention heter den internationella konferens som arrangeras vid Stockholms universitet den 8-10 juni, 2016. Många forskare inom ECI-området samlas då för att utbyta erfarenheter och forskningsresultat. CHILD-professor Eva Björck-Åkesson som ingår i ISEI:s ledningsgrupp sedan många år, kommer att vara en av inledningstalarna i Stockholm.

- ISEI är en mycket livaktig och internationellt väl utvecklad
organisation och de återkommande internationella konferenserna ger tillfälle att mötas, lyssna på varandra och byta erfarenheter och komma på kreativa nya idéer. Det är ytterst meningsfullt för att utveckla kunskapsbasen för ECI som är ett relativt nytt område, säger Eva Björck-Åkesson.

Tidiga insatser handlar både om barnet och miljön

Att få stöd och hjälp tidigt kan förebygga problem som skulle kunna uppstå senare i livet. Just det står i fokus både inom ECI-som forskningsområde, och vid konferensen i Stockholm.

- Professor Michael Guralnick, som är den drivande kraften bakom ISEI, brukar säga att ECI är inne i andra generationens forskning, berättar Eva Björck-Åkesson.

- Med detta menas att barn alltid måste ses i sitt sammanhang och att när man studerar utveckling och lärande handlar det alltid både om barnet och miljön.

Flera CHILD-forskare kommer att vara involverade i konferensen på olika sätt. Bland annat genom att bedöma abstracts, presentera studier och anordna ett symposium. Flera av CHILD:s internationella samarbetspartners kommer också att delta.

- Vi hoppas att konferensen i Stockholm kan bli ett steg på vägen till tredje generationens forskning med nya insikter och idéer för internationell tvärvetenskaplig samverkan där barns rättigheter och delaktighet är i fokus, säger Eva Björck-Åkesson

För mer information om konferensen på ISEI:s hemsida

Eva Björck-Åkesson

2015-09-28