Jerome Bickenbach från WHO gästade HLK

Under torsdagen den 10 september hade Högskolan för lärande och kommunikation besök av professor Jerome Bickenbach från World Health Organisation. Hans föreläsning var ett inslag i det internationella magisterprogrammet Interventions in Childhood, som drivs av forskargruppen CHILD.

Professor Jerome Bickenbach

Jerome Bickenbach från Schweiz är professor vid University of Lucerne och arbetar även som konsult åt World Health Organisation sedan 20 år tillbaka. Bickenbach är känd för att, tillsammans med ett antal andra internationella forskare, ha utvecklat det internationella klassifikationssystemet funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Bland andra forskare som engagerats i detta arbete kan nämnas de JU-anknutna professorerna Eva Björck-Åkesson, Mats Granlund och Rune Simeonsson.

Under sitt besök på HLK höll Bickenbach en två timmar lång föreläsning där han beskrev grundläggande principer och etiska överväganden relaterade till klassificeringssystemet ICF. Bickenbach pratade blandat annat om hur viktigt det är bemöta människor med funktionshinder på ett jämlikt och rättvist sätt, samt att vara funktionshindrad inte innebär att man är sjuk, utan att man snarare har ett socialt hinder. ICF är ett praktiskt redskap som i många fall kan användas i såväl forskning som praktik för att med ett gemensamt språk och utifrån en multidimensionell modell, kan beskriva människors fungerande och delaktighet. Det är dock viktigt att det används på rätt sätt och vid rätt tillfällen sa Bickenbach.

Bickenbach har arbetat inom fältet i 40 år och har författat ett flertal böcker. Bickenbach menar att alla människor har någon typ av funktionshinder och att det gäller att bemöta allas behov.

- Jag är en akademiker som vill förbättra människors liv och genom mina forskningsår har jag sett förbättringar. Jag har gjort saker som hjälper människor, säger Jerome Bickenbach.

Text och bild: Marknadsavdelningen JU

2015-09-28