Aktuell forskarkonferens: Barn i behov av särskilt stöd och fungerande över tid

Barnforskare från hela Sverige möts vid Jönköping University den 18 november 2015 för en konferensdag om barn i longitudinella studier. Arrangör för dagen är Nationellt nätverk för forskning om barn och funktionshinder samt forskargruppen CHILD vid Jönköping University.


För att alla barn ska få det stöd de har rätt till i vardagsliv, i förskola- och skola samt inom hälso- och sjukvård, krävs mycket kunskap. De senaste årens
forskningsgenomgångar inom området har visat att kunskaper om vardagsfungerande och livsförlopp för barn och ungdomar som redan från tidig ålder har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom, är bristfälliga.

 - Just nu försöker vi bland svenska forskare som sysslar med handikappvetenskap stärka metodkunskaper om longitudinella forskningsmetoder och hur data från sådana studier ska analyseras kvalitativt och kvantitativt. Förhoppningsvis leder det till att vi på sikt kommer att veta mer om hur åtgärder i barn och ungdomsåren ska utformas så att vi kan stödja barn och ungdomar att ha ett bra liv från vaggan till graven, säger forskningsledare och professor Mats Granlund.

Nationellt nätverk för forskning om barn och funktionshinder startades 2013 och drivs av Institutet för Handikappvetenskap samt forskargruppen CHILD vid Jönköping University. Arrangören bjuder in till årliga konferenser för att bygga nätverk och utbyta erfarenheter om aktuella teman rörande metoder och innehåll i forskning.

Det går fortfarande att anmäla sig till konferensen Barn i longitudinella studier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:  Cecilia Allegrind, forskningskoordinator för CHILD och IHV Barn

2015-11-16