CHILD-forskare tillbaka i Singapore

Karin Enskär och Karina Huus har just kommit tillbaka efter att ha deltagit i en gemensam omvårdnadskonferens för Singapore och Malaysia. De passade också på att ha slutseminarium med den doktorand som Karin Enskär handlett sedan sin tid i Singapore 2013.

 - Det var en intressant konferens som berörde många delar av omvårdnad, internationellt sett, säger Karina Huus.
 - Det gav oss andra perspektiv och flertalet nya kontakter för framtida samarbete, både i Singapore och i Kina.

Under veckan hade doktorand Vivian Wu sitt slutseminarium.
 - Det gick jättebra och vi ser fram mot disputationen i Jönköping den 9 juni 2016, berättar handledare Karin Enskär.
Karin har handlett Vivian Wu sedan hon själv arbetat i Singapore en kortare tid 2013.
Forskningsprojektet heter Holistic Clinical Assessment for Undergraduate Nursing Students. 

Karin Enskär var en av huvudtalarna under konferensen med ämnet Clinical
Implications of Nursing Research in Pediatric Oncology
. Karin presenterade även en poster Children as next of kin to a sick parent - Health care professionals' approaches. Karina Huus presenterade en poster om Rights for Children with disabilities-from children themselves and their caregivers perspective.

Karin Enskär, Karina Huus och doktorand Vivian Wu med en forskarkollega.

2015-11-26