Katarina Karlsson disputerade i nålstick

Katarina Karlsson disputerade vid Högskolan i Borås den 4 december. Som doktorand vid Jönköping University har hon studerat hur barn upplever och hanterar nålstick i sitt möte med vården.

Katarina Karlsson. Foto: Solveig Klug, Högskolan i Borås

Fredagen den 4 december 2015 var det dags för doktorsexamen och disputation för Katarina Karlsson. Katarina Karlsson är sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska och distriktssjuksköterska, och har de senaste åren arbetat inom barn- och ungdomssjukvård vid Borås sjukhus. Sedan april 2009 har Katarina Karlsson också bedrivit doktorandstudier vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd i ämnet omvårdnad vid Jönköping University.

Det övergripande syftet med Katarinas forskning var att utveckla kunskap om hur barn (3-7 år) upplever och hanterar nålrelaterade medicinska procedurer. Syfte var även att ta reda på hur sjuksköterskor och föräldrar upplever att de stödjer barn vid dessa åtgärder.

Doktorandstudierna har bedrivits i samarbete mellan Högskolan i Borås (adjunkt doktorand) och Hälsohögskolan i Jönköping.

Läs mer om disputationen på Högskolan i Borås hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avhandling

Karlsson, K. (2015). ”Jag är rädd, jag vill till mamma”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Dissertation Series. School of Health and Welfare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2015-12-10