Att stärka hälsan hos barn med cancer

Den 28 januari 2016 försvarar doktorand Eva-Lena Einberg sin avhandling To promote health in children with experience of cancer treatment vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Eva-Lena Einberg

Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla kunskap om hur hälsa kan främjas hos barn med erfarenhet av cancer samt hur hälsofrämjande interventioner baserad på denna kunskap kan utvärderas. Barn med erafenhet av egen cancerbehandling har deltagit i fokusgrupper där de diskuterat vad som främjar deras hälsa och även diskuterat vänskap. För att underlätta för barnen att förmedla sina erfarenheter och synpunkter har metoder som att Rita och berätta och att Fotografera och berätta använts i samband fokusgrupperna. Ett instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalitet har översatts och validerats. Instrumentet kommer att jämföras med barnens uttalanden för att undersöka om det är möjligt att använda instrumentet vid utvärdering av hälsofrämjande interventioner för barn.

Disputationen hålls den 28 januari kl. 13:00-16:00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan. Alla är välkomna!

Länk till avhandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-01-13