CHILD-projekt beviljas 560 000 kronor från STINT

CHILD-forskare Karina Huus vid Hälsohögskolan och Shakila Dada, forskare vid University of Pretoria i Sydafrika, har vardera mottagit beloppp motsvarande 560 000 kronor till det gemensamma projektet om delaktighet för barn med funktionsnedsättning.

Den svenska sidan av samarbetsprojektet har beviljats 563 000 kronor av STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, och den sydafrikanska partnern beviljas ett motsvarande belopp av Sydafrikas nationella forskningsfond, NRF. Konkurrensen inom STINT-utlysningen var stor. Av 104 ansökningar beviljades 10. 

Projekt med barnrättsperspektiv

Huvudfokus i CHILD:s samarbetsprojekt är delaktighet i vardagsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning, och ur ett barnrättsperspektiv. Fondmedlen möjliggör fördjupat samarbete mellan de deltagande forskarna i Sverige och Sydafrika. Båda parter forskar redan nu, oberoende av varandra, om delaktighet i vardagslivet för barn med funktionsnedsättning i sina respektive länder. Projektet syftar till att utöka samarbete och forskning för att kunna mäta och jämföra i vilken utstäckning barn med funktionsnedsättning är delaktiga i vardagsaktiviteter hemma, i skolan eller i samhället. Delaktighet handlar här både om att närvara fysiskt på plats för en aktivitet, men också om att kunna delta och vara engagerad när man faktiskt är där. Något som inte alltid är självklart när man har en funktionsnedsättning.

För mer information, kontakta Karina Huus
Läs projektbeskrivningen från ansökan Pdf, 346.9 kB.

Karina Huus

Shakila Dada

2016-01-14