Ny guide underlättar användandet av ICF-CY

CHILD-forskare Margareta Adolfsson har skrivit en vägledning genom WHO:s hälsoklassifikation ICF-CY. Den vänder sig till föräldrar som har barn med flerfunktionsnedsättningar och till de personer som finns runt barnet, såväl professionella, beslutsfattare som studenter.

Margareta Adolfsson

Margareta Adolfsson

Margareta Adolfsson är i grunden legitimerad sjukgymnast med lång erfarenhet av habiliteringsarbete. Hennes forskingsområde handlar om användbarheten av WHO:s Internationella Klassifikation av Funktionstillstånd, Funktionshinder och Hälsa, barn och ungdomsversionen.

 - Ett barns hälsa och välbefinnande är så mycket mera än att vara fri från sjukdom, förklarar Margareta Adolfsson.
 - Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Detta visar att ett barn med funktionsnedsättning kan må bra om det ges förutsättningar att fungera i de miljöer där barnet vistas regelbundet. Men eftersom en diagnos aldrig kan ge information om ett individuellt barns fungerande, behövs det funktionella perspektivet vid planering av åtgärder som kan göra ett barn mera delaktigt i olika aktiviteter. Det kan ICF-CY hjälpa oss med.

Nka

Boken finns att beställa (95 kr + frakt) eller ladda ner gratis från Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-02-16