Slutrapport om små barns psykiska hälsa i förskolan

På uppdrag av Socialstyrelsen har projektet Tidig Upptäckt - Tidig Insats genomförts av CHILD-forskare. De insatser som görs för att stärka hälsa hos små barn har visat sig ge goda effekter på barns psykiska hälsa senare i livet. 

Små barns psykiska hälsa har de senaste åren uppmärksammats mer än tidigare. De insatser som görs för att stärka hälsa hos små barn har visat sig ge goda effekter på barns psykiska hälsa senare i livet. Förskolan har lyfts fram både som en miljö i vilken barns psykiska ohälsa tidigt kan upptäckas men också som en miljö som genom tidiga insatser kan främja god psykisk hälsa och ge skydd mot ohälsa. Vi fick i uppdrag av Socialstyrelsen att pröva ett instrument för att mäta beteendeproblem hos små barn, att kartlägga förekomsten av beteendeproblem hos små barn samt åtgärder som utförs i förskolan för gruppen. Fokus ligger på tidig upptäckt och tidig insats (TUTI) när det gäller små barn som uppvisar beteendeproblem i förskolan.

TUTI-projektet visar att barn med beteendeproblem upptäcks tidigt i förskolan och får tidiga insatser i förskolan. Detta sker inom förskolans väggar utan inblandning från omgivande stödsystem. Formellt identifieras barn med beteendeproblem senare under förskoltiden, från fyra års ålder. De kan då få insatser från externa experter som handleder personal.

Läs hela rapporten Pdf, 1.3 MB. som beskriver resultaten av vårt uppdrag.
Läs sammanfattning Pdf, 639.4 kB. riktad till förskolepersonal

För mer information, kontakta professor Mats Granlund vid Jönköping University.

2016-03-03