Projektstart för STINT-projektet ”Picture my Participation”

CHILD-forskare Karina Huus vid Hälsohögskolan och Shakila Dada, forskare vid University of Pretoria i Sydafrika, har tidigare vardera mottagit belopp motsvarande 560 000 kronor från STINT och NRF till det gemensamma projektet om delaktighet för barn med funktionsnedsättning. I veckan inleds projektet med att alla parter möts vid Jönköping University för en veckas workshop.

Projektgruppens möte i Jönköping, juni 2016

Huvudfokus i samarbetsprojektet Picture my participation är delaktighet i vardagsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning, och ur ett barnrättsperspektiv.

 - Nu inleds ett fördjupat samarbete mellan de deltagande forskarna i Sverige och Sydafrika, berättar Karina Huus.
 - Båda parter har länge, oberoende av varandra, forskat om delaktighet i vardagslivet för barn med funktionsnedsättning i sina respektive länder. Det nya projektet syftar till att utöka samarbete och forskning för att kunna mäta och jämföra i vilken utsträckning barn med funktionsnedsättning är delaktiga i vardagsaktiviteter hemma, i skolan eller i samhället. Delaktighet handlar här både om att närvara fysiskt på plats för en aktivitet, men också om att kunna delta och vara engagerad när man faktiskt är där. Något som inte alltid är självklart när man har en funktionsnedsättning.

Arbetet inleddes i veckan med att just Karina Huus och Shakila Dada, projektansvariga från Sverige och Sydafrika, berättade om projektet. Flera CHILD-forskare deltog tillsammans med kollegor från Centre for Augmentative & Alternative Communication (CAAC), University of Pretoria.

 - Vi har påbörjat en gemensam litteraturöversikt och inledde veckan med föreläsningar runt temat delaktighetsmönster hos barn med funktionsnedsättning i låg- och medelinkomstländer – hur mäts det, av vem, i vilken utsträckning och i vilken kontext?, förklarar Karina Huus.

Under vårterminen har masterstudenter i Sydafrika i sina uppsatser jobbat med att söka litteratur utifrån temat delaktighet och meningen är att forskarna nu ska fortsätta det arbetet. Syftet med worskhopveckan är också att lära känna varandra och hitta fler gemensamma forskningsintressen.

 - Vi har haft föreläsningar och seminarier, men också sociala aktiviteter som deltagande i Hälsohögskolans sommarfest, grillkväll och besök på Visingsö. Det här kommer att bli riktigt bra, avslutar Karina Huus.

FAKTA

STINT och NRF
Den svenska sidan av projektet finansieras av STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, och den sydafrikanska av Sydafrikas nationella forskningsfond, NRF.

Från University of Pretoria deltar CAAC-forskarna: Shakila Dada, Liezl Schlebush, Maria Ramahlo, Njabulo Banda och Refilwe Morwane.

Från JU deltar CHILD-forskarna: Karina Huus, Mats Granlund, Alecia Samuels, Madeleine Sjöman, Margareta Adolfsson, Anna Karin Axelsson, Ingalill Gimbler Berglund, Elisabeth Elgmark, Frida Lygnegård och Maria Björk.

För mer information, kontakta Karina Huus

2016-06-20