Nordic Youth Research Symposium, NYRIS-13

Konferensen NYRIS-13, Nordic Youth Research Symposium, hölls i Trollhättan den 15-17 juni 2016. Temat för konferensen var YOUTH MOVES - Voices - Spaces- Subjectivities och från CHILD medverkade doktoranderna Sabina Kapetanovic och Frida Lygnegård.

NYRIS-13 var en multidisciplinär konferens, den 13:de i raden, sedan starten år 1987. Där behandlades frågor rörande ungdomar i Norden så väl som i en global kontext. Från Jönköping University medverkade Sabina Kapetanovic och Frida Lygnegård, båda doktorander inom CHILD och forskningsprogrammet LoRDIA vid Hälsohögskolan (Longitudinal Research on Development in Adolescence).

 - Jag presenterade på en session som handlade om metoder och etiska riktlinjer i studier av ungdom, berättar Frida Lygnegård.
 - Titeln på presentationen var ”Involving Students with Intellectual disabilities in a longitudinal Study-experiences from the Swedish Research Programme LoRDIA”.

Sabina Kapetanovic presentation hette ”Structural relationships between parental knowledge and adolescent risk behaviors” och är en annan av studierna från LoRDIA.
 - Det handlar om hur föräldrar får veta vad ungdomar gör och hur ungdomar upplever föräldrars kontrollerande beteende i samband med deras riskbeteende, berättar Sabina.
Den presenterades i sessionen för ”Risks and risk-taking in everyday life”.

Keynote speakers var Thomas Johansson, Chris Haywood, Louise Archer Ker, Charlotta Löfgren-Mårtenson och Kirsten Drotner.

Frida Lygnegård presenterar.

Sabina Kapetanovic

2016-08-24