CHILD på Svensk barnsmärtsymposium

CHILD var representerat på Svensk barnsmärtsymposium 2016. Under vinjetten “Det mindre sjukhusets utmaningar och möjligheter”, hölls det årliga barnsmärtsymposiet i Borås.

Berit Fransson.

Under två dagar deltog yrkesverksamma; främst från hälso- och sjukvården, i ett digert program med föreläsare från olika professioner och belyste ämnet barn och smärta ur olika perspektiv.

Berit Björkman, röntgensjuksköterska och forskare i forskargrupen CHILD, var inbjuden för att presentera forskning om barns smärta och rädsla vid röntgenundersökningar.

- Det är en utsatt situation för barn, när de är oroliga och har ont och behöver röntgenundersökas, säger Berit Fransson.

Det vanligaste skälet till att barn behöver genomgå en röntgenundersökning är vid misstanke om fraktur efter en fysisk skada. Såväl skadan som undersökningen är ofta förknippad med smärta, och forskningen visar att dessa barn upplever smärta över nivåer där de skulle erbjudas smärtlindring. Forskningen visar också att särskilt yngre barn upplever oro och rädsla i undersökningssituationen.

- Det ställer krav på vårdpersonalens kunskap och förmåga gällande barns utveckling och kommunikation, för att på ett adekvat sätt bedömma barnets smärta och rädsla, förklarar Berit Fransson.

- Som vårdpersonal kan vi lindra genom att anpassa undersökningen efter det enskilda barnet och engagera barnet i undersökningen utifrån dess individuella preferenser.

För mer information, kontakta Berit Fransson

2016-08-25