Mänskliga rättigheter för barn med funktionsnedsätting - dröm eller verklighet?

CHILD-partner professor Juan Bornman från University of Pretoria, Sydafrika, lät sin forskning tala i det key note-föredrag hon höll vid International Conference on Cerebral Palsy and other Childhood-onset Disability i juni. Se föredraget här.

Juan Bornman

Hela den internationella forskarvärlden och yrkesskickligheten runt barn med cerebral pares och andra långvariga funktionsnedsättningar, strålade i juni samman i Stockholm för fyradagarskonferensen "International Conference on Celebral Palsy and other Childhood-onset Disability".

Flertalet CHILD-forskare deltog och många av forskargruppens internationella forskarpartners var på plats. Däribland professor Juan Bornman från Sydafrika som höll ett key note-föredrag om mänskliga rättigheter för barn med funktionsnedsättning. Hon talade om "de tre p:na"; provision, protection och participation, det vill säga försörjning, skydd och delaktighet - kan de mänskliga rättigheterna bli en verklighet för alla barn?

Se Juan Bornmans föredrag (på Youtube)

Se fler föredrag från konferensen (på Youtube)

Till konferensens hemsida

2016-08-25