Docentföreläsning - fil.dr Margareta Adolfsson

CHILD-forskare Margareta Adolfsson håller sin docentföreläsning om barns delaktighet i vardagssituationer den 1 september kl. 15:15-16:00 vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Fil. dr. Margareta Adolfsson

Barns delaktighet i vardagssituationer

Barns delaktighet i vardagssituationer har fått ett ökat utrymme i forskning kring barn i behov av särskilt stöd. Begreppet delaktighet innebär inte endast att vara fysiskt närvarande utan också att verkligen kunna vara involverad och engagerad i det som pågår. Sedan 2007 bidrar WHO:s Internationella Klassifikation av Funktionstillstånd, Funktionshinder och Hälsa, Barn- och Ungdomsversionen (ICF-CY) med ett gemensamt språk och struktur för beskrivningar av barns och ungas fungerande. Den interaktiva ICF-CY modellen visar omgivningens betydelse för barns engagemang och därmed också utveckling.

Föreläsningen lyfter fram hur klassifikationen på olika sätt kan användas i kartläggning och problemanalys, främst för barn med funktionsnedsättning. Den utgår från projekt genomförda inom landet men också i samverkan med USA och Sydafrika.

Förfriskningar och snacks kommer att serveras efter föreläsningen.

Plats: Hc 113 Högskolan för lärande och kommunikation
Tid: kl. 15:15-16:00
Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

För mer information om forskningen, kontakta Margareta Adolfsson.

2016-08-29