CHILD på resa till Kina

I september var CHILD-forskarna Karin Enskär och Karina Huus i Kina, tillsammans med en grupp från Hälsohögskolan, för att besöka fem universitet. Två av universiteten är redan partners till HHJ, tre andra hoppas bli det.

Karin Enskär, Karina Huus, Åke Wahlin, Jan Mårtensson, Ewa Wigaeus Tornqvist

Professor Karin Enskär och docent Karina Huus har varit i Kina för att besöka fem olika universitet, däribland Hong Kong University som Hälsohögskolan redan har ett studentutbyte med, men också Hubei University of Medicine, Anhui Medical University, Lanzhou University och Tianjin University. Med Tianjin University finns också ett pågående samarbete sedan fem år inom utbyte på både student-, lärar-, och forskarnivå.

Syftet med resan var att diskutera lärar- och studentutbyte och att erbjuda möjlighet för kinesiska studenter att studera på olika nivåer i Jönköping. Man diskuterade även forskningssamarbete. 

Karina Huus handleder två kinesiska doktorander; Lin Jun Shi och Hong Zheng vid Tianjin University, de kommer båda att medverka inom CHILD:s forskningsmiljö och forska om delaktighet för barn med funktionsnedsättning i Kina.

Man besökte också den förbjudna staden i Beijing och gamla stan i Tianjin.

/Karina Huus and Karin Enskär

För mer information, kontakta Karina Huus

2016-10-06