Lärarutbyte med Chapel Hill University of North Carolina (UNC)

Med fokus på nya idéer och kunskap till att utveckla Hälsohögskolans kliniska träningscentrum (KTC) reste Annette Nygårdh, Christina Petersen, Marcus Gustafsson och CHILD-forskare Susanne Knutsson till UNC i USA.

Reseberättelse

Onsdagen den 7 september 2016 började vår resa tidigt på morgonen på hemmaplan och slutade sen kväll på Chapel Hill University Inn i Chapel Hill. Vårt fokus för resan var att få idéer och kunskap till att utveckla vårt kliniska träningscentrum (KTC). Vi som var med på resan var: Susanne Knutsson, Annette Nygårdh, Christina Petersen och Marcus Gustafsson.

Vi träffade Carol Durham, Professor of Nursing and Director, Education-Innovation-Simulation Learning Environment (EISLE) School of Nursing, University of North Carolina at Chapel Hill. Hon berättade om hur deras utbildning var upplagd termin för termin med simulering. Hur de integrerar simulering i varje kurs och gav oss konkreta tips och råd. Vi diskuterade också deras integrering av kärnkompetenserna i simulering.

Efter detta fantastiska möte reflekterade vi kontinuerligt, under vår tid i Chapel Hill, tillsammans över hur vi kan få in och synliggöra kärnkompetenserna i våra egna simuleringar. Vi funderade också på vad och vilka simuleringar vi skulle kunna ha efter den konkreta diskussionen och de dokument som vi fick av Carol.

Vi fick en rundtur på EISLE LAB med Darlene Baker. Hon berättade mycket engagerat om deras verksamhet som bestod av färdighetsträning och en typ av examination (studenterna måste passera simulering för att komma vidare i sin utbildning) i simulering. Fick mycket idéer om hur vi kan återanvända saker samt använda saker mer effektivt med fokus på hållbar utveckling.

Vi fick också delta i aktiv simulering där studenter agerade i ett case. Studenterna befann sig tidigt i sin utbildning och det var mycket intressant att se vilka simuleringar som då redan i detta skede användes. Simuleringarna handlade mycket om assessments (kliniska bedömningar) och kliniska färdigheter. Här fick vi konkret se hur teori omsätts i verkligheten och integreras med praktiska handlingar.

Vi träffade Gwen Sherwood, Professor and Associate Dean for Practice and Global Initiatives, University of North Carolina at Chapel Hill, School of Nursing. Med henne diskuterades forskning, Erasmusansökan samt att vi lyssnade på hennes föreläsning om sjuksköterskans kärnkompetenser (QSEN).

Eric Hodges, Associate Professor and Robert Wood Johnson Foundation Nurse Faculty Alumnus Director, Biobehavioral Laboratory, University of North Carolina-Chapel Hill, School of Nursing visade oss sitt Behavioural Lab och vi gick igenom instrument och dataprogram som vi kommer att implementera i vår forskning, simulering och vårt KTC. Eric visade konkret hur man kan använda olika saker samt reflekterade med oss hur vi kan tänka vid olika simuleringar för att få ut så många intressanta vinklar som möjligt samt kvalitet och effektivitet.

Forskning diskuterades även med Sheila Santacroce, Associate Professor & Beerstecher-Blackwell Distinguished Scholar Director, T32NR007091-20: Interventions for Preventing & Managing Chronic Illness, University of North Carolina-Chapel Hill, School of Nursing. Hon tog också med oss på ett Research Support Center (RSC) Seminar som var väldigt intressant och givande.

Sammanlagt kan vi säga att vi fått ut mycket kunskap och tankar runt simulering. Dagliga reflektioner runt simulering pågick. Besöket har gett oss mycket idéer och entreprenörsanda samt bidragit till engagemang och ökat intresse i området. Mycket idéer och konkreta saker som vi direkt kan börja behandla hemma. Många nya kontakter har knutits vilket gagnar både grundutbildningen, utveckling av KTC samt forskning. Vi i gruppen kom närmare varandra och lärde känna varandra på ett djupare plan vilket känns väldigt gynnsamt för vårt framtida arbete tillsammans på KTC.

Hälsningar,
Susanne Knutsson, Lektor
Utvecklingsledare för VFU och KTC på Avdelningen för Omvårdnad

2016-10-06