Nya anslag till TUTI

Forskningsprojekten kring "Tidig upptäckt - tidig insats" och barns psykiska hälsa i förskolan, får nu i och med nya FORSS-anslag om 250 000 SEK en fortsättning.

Doktorand Berit Gustafsson, som tidigare deltagit inom TUTI-forskningen vid Jönköping University, ska nu fortsätta med projektet "Tidig upptäckt tidiga insatser (TUTI) Psykisk hälsa barn 1-5 år", som möjliggjörs genom nytt FORSS-anslag om 250 000 SEK.

Berit Gustafsson är doktorand vid Linköpings universitet, men har nära koppling till CHILD-gruppen i Jönköping genom både handledarskap och seminariedeltagande.
Huvudsökande i FORSS-ansökan var Per A Gustafsson, Liu, medsökande var Berit Gustafsson, Liu och CHILD, Mats Granlund, CHILD och Marie P Björklund, Region Jönköpings län.

2016-12-21