Nytt projekt om familjer där förälder har dövblindhet

Ett nytt samarbetsprojekt mellan forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping och Örebro universitet har startats. Det övergripande syftet med projektet är att beskriva familjesituation, hälsa och välmående i familjer där en förälder har dövblindhet.

Dövblindhet är en unik och ovanlig funktionsnedsättning, där graden av synnedsättning och hörselnedsättning är individuell och orsaken varierar. Dövblindhet begränsar aktivitet och delaktighet i samhället i sådan grad att samhället måste erbjuda stöd, till exempel i form av anpassningar eller teknik. Det kan antas att begränsningar i aktivitet och delaktighet kan ha en påverkan på förmåga att utöva föräldraskap, liksom ha en påverkan på de övriga familjemedlemmarnas dagliga liv och på familjeklimatet. Det finns dock ingen tidigare forskning om detta. Det övergripande syftet med projektet är att beskriva familjesituation, hälsa och välmående i familjer där en förälder har dövblindhet.

Projektet finansieras av Nyckelfonden, Forskningskommittén Region Örebro län samt MoGård. Från Hälsohögskolan medverkar docent Karina Huus samt docent Maria Björk.

För mer information

2016-12-21